Informacja o przetwarzaniu Danych osobowych

Niniejszy dokument charakteryzuje sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o Użytkownikach tej witryny. Pamiętaj, że jako Użytkownik serwisu posiadasz prawo do informacji o sposobach przechowywania Twoich danych.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) informujemy Państwa, że właścicielem witryny www.goldnet-int.com jest firma Goldnet International. Korzystając z tego serwisu akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności znajdujące się na tej stronie.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Pamiętaj, że nie sprzedajemy
i nie udostępniamy osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu www.goldnet-int.com

Jeżeli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności, prosimy, nie odwiedzaj tego serwisu oraz nie udostępniaj naszej firmie żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Ochrona danych osobowych

W czasie korzystania z witryny możemy prosić o podanie niektórych Twoich danych osobowych, na przykład z użyciem formularza kontaktowego lub w inny sposób. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych  - RODO).

Przechowywanie i ochrona danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez czas trwania umowy. Okres przetwarzania będzie przedłużony o czas niezbędny
do ewentualnego ustalenia i obrony roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i przez czas wymagany  przepisami prawa. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych znajdziesz kliencie w zakładce
" Dane Osobowe ". Jeśli zgłosiłeś się do nas z zapytaniem w celu przedstawienia oferty lub prezentacji naszych usług
i nie zdecydujesz się na podpisanie umowy  Twoje dane zostaną usunięte przez Administratora w ciągu miesiąca.

Pliki Cookies

Podczas poruszania się po stronie internetowej pewne informacje mogą zostać zebrane w sposób automatyczny przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki Cookies, znaczniki internetowe oraz przez zbieranie danych związanych z nawigacją po serwisie. Uzyskane dane mogą zawierać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików "cookie" oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych - dla celów statystycznych
oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej. Można dokonać ustawienia w przeglądarce WWW, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała pliki cookies.