Pomiary Optyczne Okablowania Strukturalnego

Oferujemy Państwu usługi pomiaru okablowania strukturalnego zgodnie z obowiązującymi standardami. Testy okablowania wykonujemy za pomocą własnych urządzeń pomiarowych. Pomiary kabli jednomodowych za pomocą reflektometru exfo max-715b. 

Wykonujemy pomiary światłowodów:

 
Wykonujemy pomiary końcowe włókien reflektometrem z dwu stron oraz pomiary miernikami tłumienia metodą transmisyjną.

Pomiary dają rzetelny obraz instalacji i potwierdzają czy instalacja została wykonana prawidłowo. Po wykonaniu pomiarów okablowania, otrzymujecie Państwo raport  w postaci papierowej i elektronicznej. Nasi technicy posiadają certyfikat w zakresie projektowania i wykonywania systemów okablowania strukturalnego.

Po wykonaniu pomiarów opisujemy przełącznicę (numer kabla, relacje itd...) 

Zapraszamy. Kontakt tel. 602 601 704 lub 501 610 608. Zobacz nasze realizacje.