LogoInfo

Słownik ::

BGP (Border Gateway Protocol) ::

To zewnętrzny protokół obsługujący komunikację pomiędzy routerami w różnych systemach autonomicznych. Jest stosowany w sieciach TCP/IP. Wymienia on informacje o routingu i dostępności z innymi systemami posługującymi się BGP. Ponadto dodaje atrybuty trasy, np. poziom bezpieczeństwa połączenia. Protokół BGP ogranicza pasmo niezbędne do przesyłania informacji dla routerów, ponieważ wymiana informacji następuje porcjami, a nie poprzez jednorazowe przesłanie całej bazy danych.


 

BRI (Basic Rate Interface) ::

Podstawowy interfejs cyfrowej sieci abonenckiej ISDN. Jeden z dwóch typów interfejsów ISDN (drugim jest PRI ISDN) składający się z 2 kanałów typu B (2×64 kb/s) oraz 1 kanału sygnalizacyjnego D (16 kb/s) - niezbędnego do nawiązania połączenia i synchronizacji. Łączna użytkowa przepływność kanału podstawowego BRI (2B + D16) wynosi 144 kb/s.