LogoInfo

Słownik ::

DE-CIX ::

Deutscher Commercial Internet Exchange- Międzynarodowy punkt wymiany ruchu internetowego we Frankfurcie w Niemczech. Uczestnicy punktu (ponad 100 globalnych operatorów) mogą - w ramach wzajemnych uzgodnień - bezpłatnie wymieniać określony wolumen ruchu.


 

Demo (Shareware) ::

Niepełna, darmowa wersja programu, która jest równocześnie reklamą. Wersja umożliwia zapoznanie się z programem, ale bez możliwości pełnego wykorzystania, gdyż ma zablokowane pewne opcje. Po zapoznaniu się z programem można wykupić licencję na pełną wersję.


 

DNS (Domain Name System) ::

System nazewnictwa w sieci Internet. Pozwala nadawać komputerom świadczącym pewne usługi w sieci opisowe nazwy domenowe (np. www.netscape.com) i tłumaczy je na używane przez komputery adresy IP (np. 198.95.251.10).


 

DSS1 (Digital Subscriber Signalling System No. 1) ::

Cyfrowy system sygnalizacji stosowany w sieci zintegrowanej ISDN. Informacje (sygnalizacyjne) przesyła się w kanale D z szybkością 16 lub 64 kb/s za pośrednictwem protokołu LAP-D (ramkowanie, wykrywanie błędów, adresowanie, odmierzanie limitów czasu, kolejkowanie pakietów i multipleksowanie.


 

DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) ::

Technologia falowego zwielokrotnienia przepływości światłowodu przez równoległą, równoczesną i niezależną transmisję wielu promieni optycznych o różnych długościach fal prowadzonych w jednym włóknie światłowodowym. Przyjmuje się, że zwielokrotnienie do czterech fal w jednym oknie światłowodu oznacza się jako WDM, a zwielokrotnienia o większej gęstości (powyżej 4 kanałów) - DWDM.