LogoInfo

Słownik ::

Ethernet ::

Popularna metoda łączenia komputerów w sieć lokalną (LAN). Ethernet pozwala tworzyć sieci komputerowe o podstawowej szybkości nie mniejszej niż 10 Mb/s. Ethernet obejmuje kilka kategorii różniących się szybkością transmisji danych:

  • Ethernet 10 Mb/s (Thin Ethernet, 10Base2, 10Base5, 10BaseT, 10Broad36, 10BaseF),
  • Ethernet 100 Mb/s (Fast Ethernet, 100BaseT, 100BaseX, 100VG-AnyLAN),
  • Ethernet 1000 Mb/s (Gigabit Ethernet),
  • Ethernet 10 Gb/s (Ten Gigabit Ethernet).