LogoInfo

Słownik ::

Firewall ::

Jeden ze sposobów zabezpieczania sieci/komputera/serwera przed intruzami. Termin określający sprzęt komputerowy wraz ze specjalnym oprogramowaniem, bądź samo oprogramowanie blokujące niepowołany dostęp do sieci komputerowej, komputera, serwera itp., na której straży stoi. Zapory sieciowe są zwykle stawiane na styku dwóch sieci komputerowych, np. Internetu i sieci lokalnej (LAN) (wtedy zapora pracuje dodatkowo jako router) oraz na ważnych serwerach (ich ochrona).


 

FR (Frame Relay) ::

Sieć przeznaczona do szybkiej transmisji danych, wykorzystująca komutowanie pakietów. FR pozwala na transmisję o przepustowości od 64 kb/s do 45 Mb/s. FR przeznaczona głównie do przesyłania danych, ale może być też wykorzystywana do przesyłania głosu i obrazu (jednak pod pewnymi dodatkowymi warunkami). Jednym z podstawowych zadań jest łączenie ze sobą rozproszonych sieci LAN lub pojedynczych serwerów do sieci internetowej z prędkością od 64 kb/s do 2 Mb/s.


 

Freeware ::

Darmowy program, którego można używać i rozpowszechniać za darmo. Nie wolno dokonywać w nim zmian, uważać się za jego właściciela i oczywiście go sprzedawać.


 

FTP (File Transfer Protocol) ::

Protokół używany do kopiowania plików między dwoma komputerami w sieci (część pakietu protokołów TCP/IP). Protokół FTP jest znacznie starszy niż stosowany w sieci WWW protokół HTTP, będąc obecnym w Internecie od samych jego początków (od 1971 roku).