LogoInfo

Słownik ::

G.703 ::

Styk sieci z węzłem lokalnym.