LogoInfo

Słownik ::

L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) ::

Jest protokołem tunelowania w oparciu o automatyczne mechanizmy. Zapewnia tunelowanie, zarówno w trybie przymusowym jak i dobrowolnym. Specyfikacja L2TP nie mówi nic o poufności i integralności danych. L2TP jest na ogół łączony z IPsec.


 

LAN (Local Area Network) ::

Sieć komputerowa składająca się z grupy urządzeń (stacji roboczych, serwerów, drukarek, itp.) rozmieszczonych w niewielkiej odległości od siebie, np. na tym samym piętrze lub w jednym budynku. Pozwala na łatwą optymalizacje przepływu danych. Przepustowość sieci lokalnych sięga 100 Mb/s. Dwie najważniejsze technologie sieci LAN to Ethernet i Token Ring.


 

Łącze komutowane (dial-up) ::

Łącze opierające się na tradycyjnej linii telefonicznej. Połączenie z Internetem realizowane jest przy pomocy modemu. Podstawową wadą połączeń tego typu jest zdecydowanie mniejsza prędkość transmisji niż w przypadku posiadania łącza stałego. Komputer pełni tu jedynie rolę klienta, pozwalając użytkownikowi korzystać z zasobów Sieci.