LogoInfo

Słownik ::

MAN (Metropolitan Area Network) ::

Sieć komputerowa łącząca sieci lokalne LAN na obszarze miasta. Oparta jest zazwyczaj o łącze dużej przepustowości, do którego podłączani są klienci. Sieci miejskie tworzą z kolei sieć o zasięgu krajowym WAN.


 

MPLS (Multi Protocol Label Switching) ::

Sieć MPLS charakteryzuje prosta architektura oraz gwarancje realizacji mechanizmów QoS, które wykraczają poza klasyczne podejście typu best effort, co pozwala na zapewnienie poprawności transmisji danych niezależnie od ich charakteru (VoIP, aplikacje biznesowe i multimedialne). Sieć IP MPLS przełamuje bariery wynikające z ograniczonej wydajności pracy routerów, wprowadza spójne mechanizmy kontroli jakości usług, wdraża nową ideę działania wirtualnych sieci prywatnych i urzeczywistnia koncepcję zarządzania ruchem w sieci IP.