LogoInfo

Słownik ::

NAT (Network Address Translation) ::

Metoda oddzielenia sieci LAN od Internetu. Do Internetu zgłaszany jest jedynie adres bramy, niezależnie od rzeczywistego adresu IP komputera w sieci. Router NAT zajmuje się przyporządkowaniem pakietów IP do właściwych odbiorców.