LogoInfo

Słownik ::

Overbooking ::

Parametr jakości usług związany z obciążeniem zbiorczego łącza internetowego, którym dysponuje operator. Określa wielkość odsprzedanego klientom pasma i występuje, gdy jest ono większe niż pasmo w rzeczywistości kupowane przez operatora.