LogoInfo

Słownik ::

PABX (Private Automatic Branch Exchange) ::

Lokalny telefoniczny system komutacji przeznaczony dla firm wymagających obsługi wewnętrznych połączeń głosowych, a także zestawu połączeń do zewnętrznej publicznej sieci telefonicznej PSTN. Współczesne centrale abonenckie - oznaczone równoważnymi terminami PBX, PABX, EPABX, IPBX - mogą obsługiwać zarówno klasyczne urządzenia analogowe (telefony, telefaksy), cyfrowe (terminale ISDN, sieci cyfrowe), jak i przekaz danych pakietowych.


 

PE (Provider Edge) ::

Urządzenia znajdujące się w węzłach sieci transmisji danych i wyznaczające drogę pakietom IP, kierując je do odpowiedniego portu lub karty sieciowej.


 

PKI (Public Key Infrastructure) ::

Infrastruktura kryptograficzna z użyciem klucza publicznego.

 

POP (Point of Presence) ::

Punkt dostępu do usług, stanowiący brzegowy węzeł istniejącej sieci telekomunikacyjnej, w którym jest zlokalizowana inteligencja (centrala) do dostarczania nowoczesnych usług o wartości dodanej.

 


 

PRI (Primary Rate Interface) ::

Pierwotno-grupowy kanał cyfrowy, jeden z dwu typów interfejsów cyfrowej sieci abonenckiej ISDN (drugim jest BRI ISDN) o łącznej przepływności 2048 kb/s. PRI ISDN obejmuje 30 kanałów informacyjnych typu B (30×64 kb/s) plus 1 kanał sygnalizacyjny typu D (64 kb/s) - oznaczone jako 30B+D64. Za pomocą pierwotno-grupowych strumieni cyfrowych 2 Mb/s (E1) są łączone sieci LAN lub centrale PABX, IPABX (ISDN PABX).


 

Przełącznica ODF/PDF ::

Punkt dystrybucyjny, służy do przełączania torów światłowodowych pomiędzy kablami liniowymi i urządzeniami końcowymi. Umożliwia przełączanie traktów liniowych na tory rezerwowe, dołączanie nowych urządzeń do niewykorzystanych torów oraz wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych i kontrolnych. Urządzenie przeznaczone jest głównie dla operatorów sieci telekomunikacyjnych.


 

PSTN (Public Switched Telephony Network) ::

Analogowa publiczna sieć telefoniczna z komutacją łączy, zaprojektowana do przenoszenia jedynie ruchu telefonicznego.


 

PVC (Permanent Virtual Circuit) ::

PVC są odpowiednikami łączy dzierżawionych, kreowane są w sieci pakietowej (X.25, Frame Relay) pomiędzy użytkownikami końcowymi, zawsze przed rozpoczęciem transmisji. PVC łączą dwa ustalone urządzenia, pomiędzy którymi mają być przesyłane dane, przez cały czas funkcjonowania sieci (miesiące, lata) i nie wymagają procedur nawiązywania połączeń.