LogoInfo

Słownik ::

RADIUS ::

Standard „jednokrotnego logowania” (Single Sign-On SSO), stosowany do obsługi wymiany informacji z karty uwierzytelniającej lub biometrycznej pomiędzy serwerem lub klientem.