LogoInfo

Słownik ::

V.34 ::

Jeden z najnowszych standardów dla modemów o największych szybkościach transmisji: 28,8 kb/s i 33,6 kb/s.


 

V.90 ::

Najnowszy standard transmisji przez modemy analogowe z asymetrycznym przepływem danych: do przepływności 56 kb/s w kierunku od cyfrowej sieci telekomunikacyjnej do abonenta oraz maksymalnie 33,6 kb/s od abonenta.


 

Voice over IP (Voice over Internet Protocol) ::

Pprzekaz głosu w pakietach przez sieci z protokołem IP, inaczej telefonia internetowa. Połączenie głosowe z dowolnego numeru stacjonarnego telefonu końcowego (analogowego lub cyfrowego) wymaga pośrednictwa bramek internetowych (gateway), łączących sieci publiczne PSTN z Internetem.


 

VPN (Virtual Private Network) ::

Pozwala na wydzielenie w sieci publicznej odseparowanych kanałów komunikacyjnych i stworzenie prywatnej sieci pomiędzy rozproszonymi lokalizacjami firmy. Wirtualne kanały VPN są ustalane wyłącznie na czas transmisji pomiędzy węzłami sieci (routerami). Współczesne rozwiązania VPN są ukierunkowane na budowanie wirtualnych sieci w oparciu o protokół IP, a w szczególności na tworzenie połączeń intranetowych (wiele filii jednej firmy) bądź ekstranetowych (połączenia między różnymi firmami).