LogoInfo

Słownik ::

WAN (Wide Area Network) ::

Rozległa sieć łącząca sieci lokalne (LAN) i miejskie (MAN). Składają się na nią komputery znajdujące się w dużych odległościach od siebie, na większych obszarze geograficznym (np. kraju, regionu). Połączenia o obrębie WAN realizowane są zwykle w oparciu o publiczną sieć telekomunikacyjną.