LogoInfo

Witamy w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta

identyfikator:
hasło:


Jak wypełnić formularz inicjacyjny w E-BOK?

Aby wypełnić prawidłowo formularz inicjacyjny w E-BOK należy:

1. W polu 'Podaj hasło z umowy' - wpisać prawidłowo hasło podstawowe do Elektronicznego Biura Obsługi klienta, podane na umowie lub telefonicznie przez pracowników firmy

2. W polach 'Podaj nowe hasło' oraz 'Powtórz nowe hasło' - wpisać nowe hasło, które będzie aktywane po zaakceptowaniu formularza. Oba pola muszą zawierać takie samo hasło. Aby stworzyć prawidłowe hasło należy używać dużych i małych liter oraz cyfr. W haśle nie mogą się znaleźć powtórzenia typu '11', '22', 'aa' itp.


3. W polach 'Pytanie dla odzyskania hasła' oraz 'Odpowiedź dla odzyskania hasła' - należy wpisać pytanie oraz odpowiedź. W przypadku zagubienia hasła do E-BOK, będą mogli Państwo je odzyskać za pomocą 'Pytania i odpowiedzi'

4. 'Adres e-mail do korespondencji z firma GOLDNET' - Podany adres E-mail, jest adresem korespondencyjnym, którego nie można zmienić ani usunąć. Na adres ten będą wysyłane wszelkie powiadomienia z firmy GOLDNET.

5. Na koniec należy dokładnie przeczytać "warunki korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta", zaznaczyć 'Zgadzam się z powyższymi warunkami korzystania z E-BOK' i nacisnąć 'zaakceptuj i zapisz'.

Pojawi się strona z informacjami, jakie Państwo wprowadziliście oraz zostaną Państwo wylogowani z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

Prosimy o dokładne przeczytanie informacji !

Aby się zalogować ponownie należy używać "nowego hasła". Hasło podstawowe do E-BOK podane na umowie staje się nieaktywne.