LogoInfo

Pomiary Optyczne Okablowania Strukturalnego

Pragniemy zaoferować Państwu usługi pomiaru okablowania strukturalnego zgodnie z obowiązującymi standardami. Testy okablowania wykonujemy za pomocą własnych urządzeń pomiarowych.

Pomiary kabli jednomodowych za pomocą reflektometru exfo max-715b. 

Wykonujemy pomiary światłowodów:

Pomiary światłowodowego jednomodowego okablowania strukturalnego.
Pomiary światłowodowego wielomodowego okablowania strukturalnego.

OTDR, pomiar na aktywnej linii światłowodowej. 

* Ceny do uzgodnienia
Wykonujemy pomiary końcowe włókien reflektometrem z dwu stron oraz pomiary miernikami tłumienia metodą transmisyjną.

Pomiary dają rzetelny obraz instalacji i potwierdzają czy instalacja została wykonana prawidłowo. Po wykonaniu pomiarów okablowania otrzymujecie Państwo raport  w postaci papierowej i elektronicznej.
Nasi technicy posiadają certyfikat w zakresie projektowania i wykonywania systemów okablowania strukturalnego.

Po wykonaniu pomiarów opisujemy przełącznicę (numer kabla, relacje itd...) 

 

 

reflektometr_exfo