Szanowni Państwo w dniach  30-31 maja BOK będzie nieczynne.

Wykonujemy instalację zbiorczą AZART


Telewizja za darmo w sieci AZART
Sieć AZART ( Abonencka Zbiorcza Antena Radiowo - Telewizyjna ), służy do odbioru sygnału telewizji w technologii DVB-T lub/i satelitarnej, od źródła sygnału do gniazda abonenckiego w mieszkaniu. Takie rozwiązanie sprawia, że w gniazdku telewizyjnym w mieszkaniu abonenta sygnał jest cały czas, a to abonent decyduje z jakiej telewizji chce skorzystać. Telewizja odbierana za pomocą instalacji zbiorczej jest darmowa, ponieważ sygnał telewizyjny  jest ogólno dostępny. Zachęcamy do skorzystania z takiego rozwiązania w szczególności Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe. Jedyne koszta jakie trzeba ponieść to te związane z wykonaniem takiej instalacji, oraz okresową konserwacją.
Zgodnie z przepisami w sprawie warunków techniczno-budowlanych wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 i 1524), to inwestor wyposaża budynek w instalację telekomunikacyjną stanowiącą część składową nieruchomości, umożliwiającą przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia tych usług, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej.
Naziemna telewizja cyfrowa oferuje nie tylko lepszą jakość obrazu i dźwięku ale także umożliwia dodanie dodatkowych komponentów, takich jak dźwięk przestrzenny.

Za nadawanie sygnału kanałów telewizyjnych DVB-T w Polsce odpowiedzialna jest firma EMITEL. Ilość i rodzaj kanałów DVB-T ustalana jest przez KRRiT w drodze oddzielnych postępowań:   https://www.emitel.pl/produkty-i-uslugi/broadcasting-i-multimedia/telewizja-cyfrowa/naziemna-telewizja-cyfrowa-dvbt/

 

  KONTAKT