Informacja o przetwarzaniu Danych osobowych

Niniejszy dokument charakteryzuje sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o Użytkownikach tej witryny. Pamiętaj, że jako Użytkownik serwisu posiadasz prawo do informacji o sposobach przetwarzania i przechowywania Twoich danych.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  - zwanym RODO),  informujemy Państwa, że właścicielem i administratorem witryny www.goldnet-int.com jest firma Goldnet International Leszek Zyra. Korzystając z tego serwisu akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności znajdujące się na tej stronie.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Pamiętaj, że nie sprzedajemy
i nie udostępniamy osobom nieupoważnionym danych osobowych użytkowników serwisu www.goldnet-int.com.

Jeżeli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności, prosimy, nie odwiedzaj tego serwisu oraz nie udostępniaj naszej firmie żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Ochrona danych osobowych

W czasie korzystania z witryny możemy prosić o podanie niektórych Twoich danych osobowych, na przykład z użyciem formularza kontaktowego lub w inny sposób. Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres IP są przetwarzane przez naszą firmę zgodnie art. 6 ust.1 lit. a lub b RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytania bądź przesłania oferty naszych usług w celu zawarcia umowy. Jeśli nie skorzystasz z naszych usług Twoje dane osobowe zostaną usunięte w ciągu miesiąca po ich utrzymaniu.

Przechowywanie i ochrona danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez czas trwania umowy. Okres przetwarzania może być przedłużony o czas niezbędny
do ewentualnego ustalenia i obrony roszczeń o czym mówi art. 6 ust.1 lit f RODO. Po tym okresie dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i przez czas wymagany  przepisami prawa na podstwie art. 6 ust.1 lit c RODO. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych np. Twoich praw, znajdziesz je w zakładce " Dane Osobowe " na naszej witrynie.

Pliki Cookies

Podczas poruszania się po stronie internetowej pewne informacje mogą zostać zebrane w sposób automatyczny przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki Cookies, znaczniki internetowe oraz przez zbieranie danych związanych z nawigacją po serwisie. Uzyskane dane mogą zawierać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików "cookie" oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych - dla celów statystycznych
oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej. Można dokonać ustawienia w przeglądarce WWW, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała pliki cookies.