Szanowni Państwo,

W dniu 20.06.24 ( czwartek) będą prowadzone prace konserwacyjne, możliwe przerwy w dostępie do usług.

Z góry przepraszamy.

Szanowni Państwo,
 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych określonych w:

  • Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
  • Regulaminie świadczenia usługi dostępu do Internetu w sieci GoldNet;

Warunki cenowe i ofertowe w zawartych przez Państwa Umowach nie ulegają zmianie.
Niniejsza modyfikacja Umowy i Regulaminu wynika z konieczności dostosowania postanowień umownych do przepisów prawa oraz wytycznych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, a dostawcy usług nie przysługuje zwrot przyznanej ulgi. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

 

Wzory dokumentów ( obowiązujących od 01.01.2023r.)